De Cirkel Rond

Promotie Onderzoek

De komende jaren werk ik aan een promotie onderzoek naar:

"Characteristics of young adult women in a pelvic physical therapy practice in The Netherlands"         "Kenmerken van jongvolwassen vrouwen in de bekkenfysiotherapie praktijk in Nederland"         

Op deze pagina zal ik u op de hoogte te houden van de voortgang van mijn onderzoek. Op dit moment is mijn eerste studie (van de vier) afgerond.

De interviews zijn gedaan, waarvoor dank aan alle deelnemers en aan Betty voor haar hulp bij het interviewen. De uitkomsten zijn geanalyseerd en twee artikelen zijn ingeleverd bij twee internationale tijdschriften in afwachting van acceptatie voor publicatie. 

Op dit moment staan twee vervolgstudies online. Een vragenlijst is bedoeld voor mijn collega bekkenfysiotherapeuten in Nederland, de andere voor jongvolwassen vrouwen in Nederland. Vrouwen die in beide studies centraal staan moeten tussen de 18 en 45 jaar oud zijn, en ofwel zwanger van hun eerste kind, kinderen jonger dan twee jaar hebben, of geen kinderen hebben.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen? 

Klik hier voor de flyer die bij de vrouwenstudie hoort en als je zelf vrouw bent en aan de inclusie criteria voldoet, log in op de website: https://o4u.ou.nl/nl/vragenlijst-voor-jongvolwassen-vrouwenDe oproep voor deelname door bekkenfysiotherapeuten aan de andere deelstudie is inmiddels verspreid in de nieuwsbrieven van de NVFB en het Keurmerk Fysiotherapie. 

Aan mijn dierbare collega's wil ik graag het volgende kwijt:                                

Ik merk in reacties van sommige collega’s dat ze denken dat het heel veel werk is de vragenlijst (30 korte onderdelen) in te vullen.

Elke lijst (per vrouw) is kort en bestaat uit een vraag over leeftijd, pariteit (zwanger + duur, met kinderen + soort partus, aantal kinderen, leeftijd jongste kind, of zonder kinderen) een vraag over klacht bij aanmelding, een vraag over klacht na anamnese, een vraag over alle gerapporteerde klachten. Dan een vraag over inwendig onderzoek: heel kort: is het gedaan, welke onderzoek, zo ja, wat is je bevinding, en zo nee, waarom heb je geen onderzoek gedaan.

Ik heb dit zelf ook uitgetest en heb gemerkt dat met de toestemmingsformulieren op tafel en een korte uitleg, vrouwen geen bezwaar hebben hiervoor toestemming te geven. De vrouwen die je kiest kunnen ook in de andere studie deelnemen als ze dat willen. Het invullen per vrouw is echt vrij snel gedaan.

Je kunt steeds opnieuw inloggen op de site waar je de vragenlijsten in kunt vullen. Dit kun je doen per vrouw/behandeling, na een dag werken, of na het verzamelen van een aantal toestemmingen. Dat is geheel aan jezelf, hoe je dat handig en makkelijk vindt.

Mocht je uiteindelijk de 30 vrouwen niet verzameld krijgen, dan ben ik zonder meer blij met minder data, want alle data die ik verzameld krijg op dit onderwerp is van groot belang voor de uitkomsten van mijn studie.

Ik hoop dat dit helpt jullie te motiveren mee te doen aan dit onderzoek.

https://o4u.ou.nl/nl/vragenlijst-voor-bekkenfysiotherapeuten