De Cirkel Rond

Promotie Onderzoek

De komende jaren ga ik aan de slag met een promotie onderzoek naar:

"Characteristics of young adult women in a pelvic physical therapy practice in The Netherlands"         "Kenmerken van jongvolwassen vrouwen in de bekkenfysiotherapie praktijk in Nederland"         

Op deze pagina zal ik u op de hoogte te houden van de voortgang van mijn onderzoek. Op dit moment is mijn eerste studie (van de vier) gestart.

Voor mijn onderzoek heb ik natuurlijk deelnemers nodig! Voor de eerste studie zijn dat vrouwen met bekkenbodemklachten, die voor het eerst zwanger zijn, kinderen hebben jonger dan twee jaar of (nog) geen kinderen, zoals beschreven in de onderstaande flyers, die als je er op klikt, uitvergroot wordt. De vrouwen met en zonder kinderen zijn dus niet zwanger.

Voor de duidelijkheid, het gaat dus om vrouwen die in een bekkenfysiotherapiepraktijk worden behandeld EN om vrouwen met bekkenbodemklachten die NOOIT bekkenfysiotherapie hebben gehad en op hun eigen manier met hun klachten omgaan.

Wil jij meedoen, meld je dan aan via het mailadres: Alma.Brand@ou.nl, dan stuur ik je uitgebreidere informatie over het doel en de inhoud van de studie.

Meedoen houdt in dat je geïnterviewd zult worden over je bekkenbodemklachten en de daarbij voorkomende klachten en beperkingen in je dagelijks, sociale en seksuele functioneren, en je intieme partnerrelatie. 

Jouw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld!


Hoeveel deelnemers heb ik nog nodig?

De groep vrouwen met kinderen met bekkenfysiotherapie is vol.

De groep zwangeren met bekkenfysiotherapie is vol

De groep vrouwen zonder kinderen met bekkenfysiotherapie is vol.

In de groep vrouwen met kinderen en nooit bekkenfysiotherapie zoek ik nog 3 deelnemers.

In de groep zwangeren en nooit bekkenfysiotherapie zoek ik nog 6 deelnemers.

In de groep vrouwen zonder kinderen en nooit bekkenfysiotherapie zoek ik nog 4 deelnemers.