De Cirkel Rond

Promotie Onderzoek

De komende jaren werk ik aan een promotie onderzoek naar:

"Characteristics of young adult women in a pelvic physical therapy practice in The Netherlands"         "Kenmerken van jongvolwassen vrouwen in de bekkenfysiotherapie praktijk in Nederland"         

Op deze pagina zal ik u op de hoogte te houden van de voortgang van mijn onderzoek. Op dit moment is mijn eerste studie (van de vier) al ver gevorderd.

De interviews zijn gedaan, waarvoor dank aan alle deelnemers, en Betty voor haar hulp bij het interviewen, en de uitkomsten zijn geanalyseerd. Mijn eerste artikel over de eerste analyses is af en ingeleverd bij een tijdschrift in afwachting van acceptatie voor publicatie. 

Ik heb nog een aanvullende analyse over de data gedaan, waarvoor ik een groep experts op het gebied van bekken en bekkenbodem klachten heb gevraagd uitspraken van vrouwen met bekkenbodem klachten te sorteren en scoren. De uitkomsten van mijn inventarisatie naar de belangrijkste beperkingen en ervaren gevoelens en emoties (distress) bij bekkenbodem klachten in het dagelijks, sociale en seksuele functioneren en in intieme relaties zal ik gebruiken in mijn vervolgstudies. Ook over deze tweede analyse ben ik een artikel aan het schrijven.