Bekken-Fysiotherapie Alma Brand & PLASSEN EN POEPEN

De Cirkel Rond

INDIBA® ACTIVE CELTHERAPIE

De INDIBA® is een innoverend, baanbrekend, hoogfrequent  elektrotherapie-apparaat, dat werkt met een constante stroomfrequentie van 448 KHz en dat ons helpt grenzen te verleggen in revalidatie en pijnbestrijding.

De therapie van INDIBA® ACTIV is gebaseerd op het Proionic® systeem. Dit systeem activeert de ionen beweging binnen en buiten de lichaamscellen. Het verhoogt de doorlaatbaarheid van de celwand en de stofwisseling binnen de cel. Het weer op gang brengen van de stofwisseling en herstel van het elektrisch evenwicht in de cel verbeteren wondheling en weefselherstel.

Het systeem is gebaseerd op de 448 kHz-frequentie die cel bewegingen activeert, de doorbloeding op microniveau verhoogt en een hyperactivering teweegbrengt van processen in de cel, zonder negatieve effecten voor de werking van de lichaamscel.

Waarom is de 448 kHz-frequentie ideaal?

De 448 kHz-frequentie zet de ionen binnen en buiten de lichaamscellen op een specifieke manier in beweging. Deze frequentie bezit de eigenschap dat ze de doorlaatbaarheid van de celwand en de celstofwisseling verhoogt door aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen. Door de activering van de doorbloeding op microniveau stimuleert het Proionic® systeem de bindweefselcellen en activeert het de aanmaak van bindweefselstructuren.

De ingang gezette processen bevorderen de wondgenezing en hebben ontstekingsremmende, pijnstillende en weefselherstellende eigenschappen.

UNIEKE EN VEILIGE ENERGIEOVERDRACHT, HOE WERKT HET?

DE CAPACITIEVE MODUS 

De reacties teweeggebracht door de capacitieve elektrode vinden vooral plaats in het weefsel direct onder de elektrode, dus vooral in de huid. Het opent als het ware de weg voor de stroom die na deze voorbereiding met de andere elektrode wordt toegediend. Dat gebeurt doordat de huidweerstand lager wordt en de weg vrij wordt gemaakt voor effectievere behandeling in de diepte van bijvoorbeeld kapsels van gewrichten, spieren en pezen.  

DE RESISTIEVE MODUS 

De reacties die door de resistieve modus voortgebrachte energie ontstaan, treden dieper op in het lichaam (spieren, pezen, kapsels van gewrichten). De diepgaande werking werkt in op zones die tot nog toe met onze gebruikelijke fysiotherapeutische behandelingen als onbereikbaar werden beschouwd. Met de hulp van de dieptewerking van dit apparaat en onze gebruikelijke behandelmethoden, zoals mobilisaties of massages kunnen we nu op plekken behandelen waar we eerder moeilijk of niet bij konden.

DE TERUGKEER PLAAT

De terugkeer plaat sluit het stroomcircuit af om de ionen bewegingen te verzekeren.

DE INDIBA® ACTIV HEEFT EEN DRIEVOUDIGE WERKING

CELLULAIRE BIO-STIMULATIE – A-THERMISCH (zonder warmte)
Bij de stimulatie van de behandelde cellen verandert de doorlaatbaarheid van het celwanden. Hierdoor verhoogt de celstofwisseling en de zuurstofopname binnen de cel met een versneld weefselherstel tot gevolg. Dit levert een duidelijke vermindering van zwelling op en geeft pijndemping. Deze instelling wordt vooral gebruikt in de acute fase van klachten.

MICROCIRCULATIE – THERMISCH (met warmte, waardoor doorbloeding toeneemt)
Bij het verbeteren van de doorbloeding wordt het opengaan van de kleine bloedvaatjes in het te behandelen weefsel gestimuleerd. Zuurstofrijk bloed wordt beter aangevoerd en We zien een zuurstofarm bloed en lymfevocht wordt beter afgevoerd. Hierdoor wordt het weefsel geholpen om zichzelf te herstellen. Deze instelling wordt vooral gebruikt in de subacute fase van klachten, die dus al wat langer bestaan.

HYPERACTIVERING – HYPER-THERMISCH (met grote warmtetoename)                                                          Bij de hyper activatie wordt een grote temperatuurstijging gecreëerd. Hierdoor wordt de bindweefselstructuur van het weefsel beïnvloed en gereorganiseerd en wordt vorming van littekenweefsel verminderd. Het weefsel wordt geherstructureerd, zelfs in chronische gevallen, waarbij al een tijd sprake was van fibrose een ander woord voor stug en hard bindweefsel (bijvoorbeeld als gevolg van een traumatisch letsel of door artrose).

HET RESULTAAT VAN BEHANDELING MET DE INDIBA® ACTIV

Het resultaat is een duidelijke versnelling van het natuurlijk herstelproces en pijndemping vanaf de eerste behandeling. Door dit snellere herstel zijn minder behandelingen nodig voor hetzelfde of een beter resultaat. Behandeling met de hulp van de INDIBA® wordt over het algemeen als heel prettig, ontspannend, effectief en minder pijnlijk dan reguliere behandelingen ervaren.

Dit mooie apparaat kan bij allerlei klachten, letsels en op verschillende lichaamsdelen worden ingezet.

Binnen de bekkenfysiotherapie wordt de INDIBA® ACTIV ingezet bij bijvoorbeeld pijnklachten in de onderbuik of lage rug, bij littekenbehandeling, een overactieve bekkenbodem of bijvoorbeeld stuitpijn.

Voor meer info: www.indibaactiv.com