De Cirkel Rond

INDIBA® ACTIVE CELTHERAPIE

De De INDIBA® is een innoverend, baanbrekend, hoogfrequent elektrotherapie-apparaat, dat werkt met een constante stroomfrequentie van 448 KHz en dat ons helpt grenzen te verleggen in revalidatie en pijnbestrijding. 

De therapie van INDIBA® ACTIV is gebaseerd op het Proionic® systeem. Dit systeem activeert de ionen (dit zijn kleine elektrisch geladen deeltjes) beweging binnen en buiten de lichaamscellen. Door deze toegenomen activiteit verhoogt de doorlaatbaarheid van de celwand, waardoor er een beter evenwicht van deeltjes binnen en buiten de celwand ontstaat. Ook verbetert de stofwisseling binnen de cel, waardoor beschadigd weefsel beter kan herstellen.

HET GEBRUIK IN DE PRAKTIJK

Het apparaat heeft drie elektroden die alle drie hun eigen specifieke “taak” hebben. Er worden bij een behandeling telkens twee elektroden tegelijk gebruikt. De terugkeerplaat, een grote platte plaat, die onder een deel van het lichaam wordt aangebracht, wordt altijd gebruikt en dient voor het sluiten van het stroomcircuit. De stroom moet namelijk een vaste basis hebben ten opzichte waarvan de ionen in beweging kunnen worden gebracht. Vervolgens wordt eerst de capacitieve elektrode gebruikt voor het verlagen van de huidweerstand. Deze elektrode opent als het ware de weg voor de stroom, die na deze voorbereiding met de andere elektrode wordt toegediend. Deze andere, de resistieve elektrode werkt dus meer onder de huid. De stroom kan via deze elektrode spieren, pezen, kapsels en gewrichten, die dieper in het lichaam liggen gemakkelijk bereiken. De diepgaande werking werkt in op zones, die tot nog toe met onze gebruikelijke fysiotherapeutische behandelingen als onbereikbaar werden beschouwd. Met de hulp van de dieptewerking van dit apparaat en onze gebruikelijke behandelmethoden, zoals mobilisaties of massages kunnen we nu op plekken behandelen waar we eerder moeilijk of niet bij konden. De energieoverdracht tussen de elektroden is uniek en veilig.

HET RESULTAAT VAN BEHANDELING MET DE INDIBA® ACTIV

Het resultaat van behandeling met die apparaat is een duidelijke versnelling van het natuurlijk herstelproces en meer pijndemping vanaf de eerste behandeling. Door dit snellere herstel zijn minder behandelingen nodig voor eenzelfde probleem en resultaten van behandelingen beter. Behandeling met de hulp van de INDIBA® wordt over het algemeen als heel prettig, ontspannend, effectief en minder pijnlijk dan reguliere behandelingen ervaren. Dit mooie apparaat kan bij allerlei klachten en letsels en op verschillende lichaamsdelen worden ingezet.

Binnen de bekkenfysiotherapie wordt de INDIBA® ACTIV ingezet bij bijvoorbeeld pijnklachten in de onderbuik, het bekken, de bekkenbodem, de stuit of de lage rug. Behandeling geeft ook verlichting op pijnlijke, strakke littekens na bevallingen of operaties aan bijvoorbeeld fistels.

WAAROM IS DE 448 kHz FREQUENTIE IDEAAL?

Deze frequentie zet de ionen binnen en buiten de lichaamscellen op een specifieke manier in beweging, waardoor een hyperactivering van de processen in de cel op gang komt.

Deze frequentie bezit de eigenschap dat ze de doorlaatbaarheid van de celwand verbetert.

Deze frequentie verhoogt de celstofwisseling door aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen.

Deze frequentie activeert de doorbloeding van het te behandelen weefsel op microniveau.

Deze frequentie activeert de aanmaak van bindweefselstructuren door stimulatie van de bindweefselcellen.  

Deze frequentie heeft geen negatieve gevolgen voor de werking van de lichaamscellen.

Deze frequentie heeft geen invloed op de aanzet of groei van (eventueel aanwezige) tumoren in het te behandelen gebied.

De in gang gezette processen bevorderen wondgenezing, remmen ontstekingen, dempen pijn en helpen op die manier weefsel te herstellen.

DE INDIBA® ACTIV HEEFT EEN DRIEVOUDIGE WERKING:

Cellulaire Bio-stimulatie – A-THERMISCH (zonder warmte)
Tijdens de stimulatie van de behandelde cellen verandert de doorlaatbaarheid van het celwanden. Hierdoor verhoogt de celstofwisseling en de zuurstofopname binnen de cel met een versneld weefselherstel tot gevolg. Dit levert een duidelijke vermindering van zwelling op en geeft pijndemping. Deze instelling wordt vooral gebruikt in de acute fase van klachten.

Microcirculatie – THERMISCH (met warmte, waardoor doorbloeding toeneemt)
Bij het verbeteren van de doorbloeding wordt het opengaan van de kleine bloedvaatjes in het te behandelen weefsel gestimuleerd. Zuurstofrijk bloed wordt beter aangevoerd en we zien dat zuurstofarm bloed en lymfevocht beter wordt afgevoerd. Hierdoor wordt het weefsel geholpen om zichzelf te herstellen. Deze instelling wordt vooral gebruikt in de subacute fase van klachten, dus bij klachten, die al wat langer bestaan.

Hyperactivering – HYPER-THERMISCH (met grote warmtetoename) 

Bij de hyperactivatie van weefsel wordt een grote temperatuurstijging gecreëerd. Hierdoor wordt de bindweefselstructuur van het weefsel beïnvloed en gereorganiseerd en wordt vorming van littekenweefsel verminderd. Het weefsel wordt geherstructureerd, zelfs in chronische gevallen, waarbij al een tijd sprake was van fibrose (een ander woord voor stug en hard bindweefsel), dat bijvoorbeeld als gevolg van een traumatisch letsel of door artrose is ontstaan.

Voor meer info: www.indibaactiv.com 

Voor meer informatie over behandelingen van bekkenbodemspier- en pijnklachten klik hier. 

Om de nieuwste folder over bekkenfysiotherapeutisch behandeling te downloaden klik hier.