De Cirkel Rond

Neem contact op voor meer informatie

Bekken-Fysiotherapie Alma Brand                                                                                     Stationsweg 28                                                                                                                  7061 CT Terborg

Telefoonnummer Alma: 06-14874362                                                                                Telefoonnummer René: 06-30504736

E-mail: info@bekken-fysiotherapie-almabrand.nl

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor therapie, stuur dan een bericht naar bovenstaand E-mail adres of een van de telefoonnummers.

Spreekt u als u belt alstublieft uw naam, eventuele boodschap en telefoonnummer in op de voicemail. Tijdens behandelingen staat de telefoon op stil en kunt u niet direct te woord worden gestaan. 

U kunt ons ook een WhatsApp bericht sturen via bovengenoemde telefoonnummers. Vermeldt u alstublieft in de eerste berichten altijd even uw naam!

We houden alle oproepen goed in de gaten en streven ernaar u binnen 24 uur terug te bellen of op uw E-mail of WhatsApp bericht te reageren. 

U kunt indien nodig ook een afspraak maken voor aan huis behandeling.

Afmelden

Indien u verhinderd bent op uw afspraak te komen, dient u dit het liefst 24 uur tevoren te melden.

Voor niet nagekomen afspraken kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Er is vanzelfsprekend begrip voor afwezigheid in bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld onverwachte ziekte, bevallingen of ziekenhuisopname, waardoor op tijd afmelden niet altijd mogelijk zal zijn. 

Belangrijk te weten

U kunt zonder verwijsbrief een afspraak maken voor een screening en intake.

Ik zal dan met u overleggen of het verstandig is eerst uw arts te raadplegen, voordat de behandeling start. In overleg met u en met uw toestemming zal uw huisarts op de hoogte worden gebracht van het feit dat u in behandeling bent/komt.

Ik stel het in sommige gevallen op prijs dat u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist als u zich aanmeldt voor bekkenfysiotherapeutische behandeling. Reden hiervoor is het specifieke, soms gecompliceerde karakter van de klachten waarmee u bij mij komt. 

Ik wil geen ernstige problematiek over het hoofd zien en vind het daarom prettig dat uw arts op de hoogte is van het feit dat u bij mij in behandeling bent. 

Mocht er reden zijn met uw arts te overleggen of u terug te verwijzen, dan is dat na verwijzing makkelijk en snel geregeld. Deze overleggen vinden alleen plaats met uw instemming en toestemming.

Voor algemene fysiotherapeutische behandeling bent u zonder maar ook met verwijzing van uw arts van harte welkom.

Huishoudelijke Informatie                             

Voor een behandeling wordt 30 minuten tijd gepland.                                             

Voor een eerste afspraak wordt 30-60 minuten tijd gepland. 

Wij stellen het op prijs dat u elke afspraak/behandeling 1 of 2 grote handdoeken meebrengt.

Openingstijden                                            

Op maandag, woensdag en donderdagavond is de praktijk geopend tot 21:00.

Afspraken worden altijd in overleg gepland.

Alma is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag. René werkt op maandag en donderdag.

Tijdens vakanties

In onze vakanties is de praktijk bereikbaar. De telefoon, WhatsApp en E-mail berichten worden dan beantwoord door onszelf of een waarnemer. Bij afwezigheid langer dan een week zal één dag per week een waarnemer op de praktijk aanwezig zijn om de meest urgente klachten te behandelen en de continuïteit van een behandeling te waarborgen.


Voor informatie over ons privacy beleid zie: 
 Privacy beleid