De Cirkel Rond

Neem contact op voor meer informatie

De praktijk is gesloten. Wij wensen u alle goeds.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor therapie, stuur dan een bericht naar bovenstaand E-mail adres, spreek de voicemail in, of stuur een Whatsapp bericht. 

Spreekt u als u belt alstublieft uw naam, eventuele boodschap en telefoonnummer in op de voicemail. De telefoon staat op stil en u kunt niet direct te woord worden gestaan. 

U kunt ook een WhatsApp bericht sturen via bovengenoemde telefoonnummer (dit heeft mijn voorkeur). Vermeldt u alstublieft in de eerste berichten altijd even uw naam!

Ik houd alle oproepen goed in de gaten en streef ernaar u zo spoedig mogelijk terug te bellen of op uw E-mail of WhatsApp bericht te reageren. 

U kunt indien nodig (bij uitzondering) ook een afspraak maken voor aan huis behandeling. 

Afmelden

Indien u verhinderd bent op uw afspraak te komen, dient u dit het liefst 24 uur tevoren te melden.

Voor niet nagekomen afspraken kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Er is vanzelfsprekend begrip voor afwezigheid in bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld onverwachte ziekte, bevallingen of ziekenhuisopname, waardoor op tijd afmelden niet altijd mogelijk zal zijn. 

Belangrijk te weten

U kunt zonder verwijsbrief een afspraak maken voor een screening en intake.

Ik zal dan met u overleggen of het verstandig is eerst uw arts te raadplegen, voordat de behandeling start. 

Ik stel het in sommige gevallen op prijs dat u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist als u zich aanmeldt voor bekkenfysiotherapeutische behandeling. Reden hiervoor is het specifieke, soms gecompliceerde karakter van de klachten waarmee u bij mij komt. 

Ik wil graag zorgvuldig handelen en vind het daarom soms prettig dat uw arts op de hoogte is van het feit dat u bij mij in behandeling bent. 

Mocht er reden zijn met uw arts te overleggen of u terug te verwijzen, dan gebeurt dat alleen met uw instemming en toestemming.

Huishoudelijke Informatie                             

Voor een behandeling wordt 30 minuten tijd gepland. Zorg dat u op tijd bent, zodat we de tijd goed kunnen benutten.                                            

Voor een eerste afspraak wordt 30-60 minuten tijd gepland, afhankelijk van de soort klachten en beschikbare tijd.

Ik stel het op prijs dat u elke afspraak/behandeling 1 of 2 grote handdoeken meebrengt.

Openingstijden                                            

Op maandag en woensdagavond is de praktijk geopend tot 21:00.

Afspraken worden altijd in overleg gepland.

Alma werkt op maandag, woensdag en vrijdag. 

Tijdens vakanties

In vakanties is de praktijk beperkt bereikbaar. De telefoon, WhatsApp en E-mail berichten worden waar dat lukt in of anders na mijn vakantie beantwoord. Bij afwezigheid langer dan een week zal als dat geregeld kan worden één dag per week een waarnemer op de praktijk aanwezig zijn om de meest urgente klachten te behandelen en de continuïteit van een behandeling te waarborgen. Mocht dat niet lukken dan verwijzen wij u graag naar onze collega's in de buurt.


Voor informatie over ons privacy beleid zie: 
 Privacy beleid